Algemene Huurvoorwaarden

De charme van Keraluic wordt voor een deel bepaald door de mooie natuur. De huurder dient hier dan ook met respect mee om te gaan: de rust te handhaven en op geen enkele wijze planten, bomen of dieren te verstoren of te beschadigen.

Definities

De verhuurder is de eigenaar van Keraluic. De huurder is degene die hetzij ruimte op de camping, of een accommodatie reserveert.

Verhuur

De vakantiehuisjes en huurtent worden in principe per week verhuurd, tenzij anders overeengekomen. Aankomst en vertrek dag is op zaterdag. Aankomst zaterdag na 16.00 uur. Op de dag van vertrek dienen de accommodaties voor 10.00 uur ’s morgens vrij te zijn. Bij verlate aankomst of vervroegd vertrek wordt geen reductie op de huurprijs gegeven.

Maximum aantal personen

De huur is persoonlijk. Onder geen enkel beding mag de huurder onderverhuren, nog zijn rechten van deze overeenkomst overdoen, zonder onze toestemming. Het is niet toegestaan een accommodatie met meer personen te betrekken dan is overeengekomen bij de reservering, tenzij daarvoor – na overleg voorafgaand aan de huurperiode – uitdrukkelijk toestemming is verleend door de verhuurder.

Reserveringen

Voor de verhuurder zijn reserveringen definitief, indien 35% of meer van de totaal verschuldigde kosten aan de verhuurder is betaald. Het resterende bedrag dient uiterlijk 42 dagen voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn. Voor boekingen die minder dan 60 dagen voor het begin van het verblijf worden gedaan, is het volledige bedrag bij de reservering verschuldigd. Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden, houdt de verhuurder het voorrecht de reservering als geannuleerd te beschouwen en de betreffende accommodatie aan anderen te verhuren. Last-minutes moeten direct bij reservering worden voldaan. 

Voor campingplaatsen vragen we een aanbetaling van 35% van de totaal verschuldigde kosten, met een minimum van 35€ en het restbedrag bij aankomst te voldoen. Niet tijdige betaling geeft de verhuurder het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen. 

Reserveringen staan pas vast, na ontvangst van de aanbetaling. Direct na de aanbetaling zal de reservering per e-mail bevestigd worden.

Annulering

Een reservering kan alleen schriftelijk door de huurder worden geannuleerd.

In geval van annulering tot 90 dagen voor aanvang van de huurperiode, wordt de aanbetaling (35% of meer van het totale verschuldigde bedrag), min 35 euro administratiekosten, terugbetaald.

Bij een annulering, tussen 90 en 60 dagen voor de aanvang van de huurperiode, wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

Bij een annulering, minder dan 61 dagen voor de aanvang van de huurperiode, is het totale verhuurbedrag verschuldigd.

Wij raden u aan een reis- en annuleringsverzekering te nemen.

Waarborg

Studio: bij aankomst vragen wij een waarborgsom van 140€ als garantiedeposito. (100 euro garantie uitrusting en 40 euro garantie schoonmaak) De borg wordt binnen 8 dagen na vertrek geretourneerd mits er geen schade of vermissing aan de accommodatie of het interieur is geconstateerd.

Gîte: bij aankomst vragen wij een waarborgsom van 260€ als garantiedeposito. (200 euro garantie uitrusting en 60 euro garantie schoonmaak) De borg wordt binnen 8 dagen na vertrek geretourneerd mits er geen schade of vermissing aan de accommodatie of het interieur is geconstateerd.

Huurtent: bij aankomst vragen wij een waarborgsom van 190€ als garantiedeposito. (150 euro garantie uitrusting en 40 euro garantie schoonmaak) De borg wordt binnen 8 dagen na vertrek geretourneerd mits er geen schade of vermissing aan de accommodatie of het interieur is geconstateerd.

Bij schade aan de accommodaties en/of het interieur aangebracht door de huurder heeft de verhuurder het recht de borg die vooraf betaald is niet te retourneren en bij schade groter dan de borg ook deze schade in rekening te brengen bij de huurder.

De huurder is verplicht verzekerd te zijn voor eventuele schade.

Schoonmaak/-kosten

De accommodaties dienen na afloop van de huurperiode schoon, zoals aangetroffen, achtergelaten te worden. De verhuurder behoudt zich het recht voor om – indien nodig – schoonmaakkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan met de borg verrekend worden.

Wat u ook weten moet

In de huurprijs van de studio en de gîte is inbegrepen: water, elektriciteit, keukenmateriaal, serviesgoed, dekbedden, kussens en beddengoed. Niet inbegrepen zijn: extra auto, extra personen en handdoeken.

Elektriciteit: 56 Kwh per week is inbegrepen in de prijs van de studio en 105Kwh per week voor de gîte. Bij normaal verbruik is dit voldoende. Alle meerverbruik boven dit forfait wordt aangerekend, na opname van de meters bij aankomst en vertrek. Het wordt berekend tegen de tarieven van het EDF.  (Bij normaal verbruik alleen in de winter soms nodig)

In de huurprijs van de huurtent is inbegrepen: water, elektriciteit, keukenmateriaal, serviesgoed, kussens plus slopen,  onderlakens, zomerfleece-dekens en gas. Niet inbegrepen zijn: extra auto, extra personen, handdoeken en dekbedden.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodaties. Op de camping zijn honden toegestaan in het voor- en na-seizoen en alleen na overleg voorafgaand aan de huurperiode en met goedkeuring van de verhuurder. Ze moeten getatoeëerd of gechipt zijn, gevaccineerd en voorzien van geldige inentingspapieren. Honden van de 1ste categorie (vechthonden) en 2de categorie (waak- of verdedigingshonden) zijn op het terrein van Keraluic uitdrukkelijk verboden.

Bereikbaarheid per telefoon

Een huurder kan in dringende gevallen bereikt worden via de telefoon van Keraluic.

Klachten

Mocht een huurder onverhoopt klachten hebben tijdens zijn verblijf op Keraluic, dan is het raadzaam dat onmiddellijk te melden aan de verhuurder, zodat getracht kan worden de klachten zo snel en goed mogelijk te verhelpen.

Promoties Last-minute Verkoop 

Het kan voorkomen dat klanten voor eenzelfde verblijf een andere prijs hebben betaald. De klanten die de hoogste prijs hebben betaald, kunnen in geen geval aanspraak maken op terugbetaling van het verschil tussen de door hen betaalde prijs en de promotionele prijs. Kortingen zijn in geen geval cumuleerbaar met promoties.

Slot

Indien de huurder zich niet houdt aan de voorafgaande reglementering is het aan de verhuurder om passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval kan dit betekenen dat de huurder voortijdig zijn verblijf op het terrein moet beëindigen. Verblijf bij Keraluic houdt automatisch in dat u de reglementen accepteert. Keraluic voldoet aan de voorwaarden die door de Franse wet bepaald zijn.